Opolski Związek Jeździecki

45-231 Opole

ul. Oleska 117

 

Czynne pon. i czw.

godz. 10-13
(po wcześniejszym umówieniu)

 

kom. 502 774 952

biuro@ozj.opole.pl


Konto: BS GŁOGÓWEK

10 8904 0001 0000 0018 1350 0001

NIP: 754 29 52 002

REGON: 160067371

 

 


    

Chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w OZJ? Dopisz się do naszego newslettera

Akty prawne

Źródła prawa sportowego:

 

1.        Ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie

                    Akty wykonawcze

2.        Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.  – Prawo o stowarzyszeniach

3.        Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

4.        Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

5.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r.w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej

6.        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2007 r.w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów

7.        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2002 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych w związku z zabezpieczaniem imprez masowych oraz trybu wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań

8.        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2004 r.w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

9.        Europejska konwencjaw sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzona w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

10.     Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 8 stycznia 2007 r.w sprawie zakresu opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej

11.     Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 14 kwietnia 2011 r.w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich

12.     Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 14 kwietnia 2011 r.w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego

13. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz.U. Nr 44, poz. 233)