Opolski Związek Jeździecki

45-231 Opole

ul. Oleska 117

 

Czynne pon. i czw.

godz. 10-13
(po wcześniejszym umówieniu)

 

kom. 502 774 952

biuro@ozj.opole.pl


Konto: BS GŁOGÓWEK

10 8904 0001 0000 0018 1350 0001

NIP: 754 29 52 002

REGON: 160067371

 

 


    

Chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w OZJ? Dopisz się do naszego newslettera

Przepisy Rejestracyjno-Licencyjne OZJ

Biuro OZJ przypomina zawodnikom ubiegającym się o licencję WZJ, iż czas jej wydania to 14 dni.

 

Biuro OZJ czynne jest w każdy poniedziałek i czwartek, w godzinach 10-13 (więcej informacji tutaj) i wtedy to wprowadzane są licencje, o które wnioskują zawodnicy.

 

Licencje wydawane są wyłącznie w przypadku złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych dokumentów:

 

1. Wniosek o wydanie licencji zawodnika, opieczętowany przez Klub (wniosek należy składać za każdym razem, ubiegając się o licencję)

2. Aktualne orzeczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi wymogami (zobacz informacje na stronie PZJ - link 1, link 2)

3. Polisa NNW (ważna od momentu ubiegania się o licencję do dnia 31.12 b.r.)

4. W przypadku zmiany barw klubowych - podpisany przez dotychczasowy Klub Wniosek o zmianę barw klubowych

5. Potwierdzenie dokonania opłaty zgodnej z Cennikiem OZJ
6. Zgoda rodziców -  w przypadku zawodników niepełnoletnich

 

W celu wydania licencji regionalnej konia, należy złożyć następujące dokumenty:

 

1. Zgłoszenie konia do rejestracji - w przypadku ubiegania się o licencję konia po raz pierwszy (składany jednorazowo)
2. Skan pierwszych stron paszportu, zawierających nr paszportu, nazwę konia, rodowód, dane właściciela

3. Potwierdzenie dokonania opłaty zgodnej z Cennikiem OZJ

 

Na zawodach regionalnych istnieje możliwość wykupienia licencji jednorazowej gościnnej dla zawodnika zagranicznego posiadającego zgodę na start poza krajem wydany przez właściwą federację.

Na zawodach regionalnych istnieje możliwość wykupienia licencji jednorazowej WZJ dla konia. Osoba wykupująca licencję jednorazową dla konia zobowiązana jest do posiadania paszportu urzędowego konia wraz z ważnymi szczepieniami, a także w momencie wykupu licencji jednorazowej, automatycznie oświadcza, iż jest właścicielem konia lub osobą upoważnioną do jego użytkowania oraz wszelkich czynności związanych z uczestnictwem konia w zawodach.

 

Opolski Związek Jeździecki wydaje licencje w ciągu 14 dni od momentu otrzymania kompletu, prawidłowo wypełnionych, dokumentów.

W celu otrzymania faktury, należy przesłać (w mailu z dokumentami rejestracyjnymi) prośbę o jej wystawienia wraz z danymi odbiorcy.