Opolski Związek Jeździecki

45-064 Opole

ul. Damrota 6

Biuro OZJ

45-231 Opole

ul. Oleska 117

 

Czynne pon. i czw.

godz. 10-13

 

kom. 502 774 952

biuro@ozj.opole.pl


Konto: BS GŁOGÓWEK

10 8904 0001 0000 0018 1350 0001

NIP: 754 29 52 002

REGON: 160067371

 

 


    

Chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w OZJ? Dopisz się do naszego newslettera

Komunikat Biura OZJ

Biuro OZJ przypomina zawodnikom ubiegającym się o licencję WZJ, iż czas jej wydania to 14 dni.

 

Biuro OZJ czynne jest w każdy poniedziałek i czwartek, w godzinach 10-13 (więcej informacji tutaj) i wtedy to wprowadzane są licencje, o które wnioskują zawodnicy.

 

Licencje wydawane są wyłącznie w przypadku złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych dokumentów:

 

1. Wniosek o wydanie licencji zawodnika, opieczętowany przez Klub (wniosek należy składać za każdym razem, ubiegając się o licencję)

2. Aktualne orzeczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi wymogami (zobacz informacje na stronie PZJ - link 1, link 2)

3. Polisa NNW (ważna od momentu ubiegania się o licencję do dnia 31.12 b.r.)

4. W przypadku zmiany barw klubowych - podpisany przez dotychczasowy Klub Wniosek o zmianę barw klubowych

5. Potwierdzenie dokonania opłaty zgodnej z Cennikiem OZJ
6. Zgoda rodziców -  w przypadku zawodników niepełnoletnich

 

W celu wydania licencji regionalnej konia, należy złożyć następujące dokumenty:

 

1. Zgłoszenie konia do rejestracji - w przypadku ubiegania się o licencję konia po raz pierwszy (składany jednorazowo)
2. Skan pierwszych stron paszportu, zawierających nr paszportu, nazwę konia, rodowód, dane właściciela

3. Potwierdzenie dokonania opłaty zgodnej z Cennikiem OZJ

 

 

W sytuacji, gdy zawodnik planuje udział w zawodach, zobowiązany jest brać pod uwagę powyższe informacje.

W innym przypadku istnieje możliwość wykupienia licencji jednorazowej zawodnika WZJ (wyłącznie licencji wstępnej, pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych dokumentów) podczas zawodów, w których zawodnik planuje brać udział, lub licencji ekspres i superekspres (licencja ogólnopolska PZJ), zgodnie z Cennikiem PZJ, pozwalającej na nadanie posiadanych, dotychczas przez zawodnika, uprawnień sportowych.

 

Opolski Związek Jeździecki wydaje licencje w ciągu 14 dni od momentu otrzymania kompletu, prawidłowo wypełnionych, dokumentów.

W celu otrzymania faktury, należy przesłać (w mailu z dokumentami rejestracyjnymi) prośbę o jej wystawienia wraz z danymi odbiorcy.