Opolski Związek Jeździecki

45-064 Opole

ul. Damrota 6

Biuro OZJ

45-231 Opole

ul. Oleska 117

 

Czynne pon. i czw.

godz. 10-13

 

kom. 502 774 952

biuro@ozj.opole.pl


Konto: BS GŁOGÓWEK

10 8904 0001 0000 0018 1350 0001

NIP: 754 29 52 002

REGON: 160067371

 

 


    

Chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w OZJ? Dopisz się do naszego newslettera

Kurs podstawowy dla Sędziów Rajdów Długodystansowych- zmiana terminu na 15-16 marca 2013

 

Podstawowy kurs sędziowski w rajdach konnych

Podstawowy kurs sędziowski w rajdach konnych - numer kursu:S/P/F/6/2013
Organizator:Ludowy Klub Jeździecki Lewada
Miejsce:ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów
Termin:15-16.03.2013.
Kierownik kursu:Daniel Karpiński -lewada@kjlewada.pl
Wykładowcy:Eulalia Michalik...

Zgodnie zArt. 17 Przepisów o sędziachkrajowym sędzią jeździeckim może zostać osoba:

 • pełnoletnia;
 • posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;
 • spełniająca warunki określone w artykule 48 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym, z dnia 29 lipca 2005 roku, czyli:
  - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  - korzystająca z pełni praw publicznych;
  - która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ oraz FEI;
  - która, podda się odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień:
  - brązowa odznaka jeździecka;
  - klasa sportowa;
  - jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują: instruktorów szkolenia podstawowego PZJ, instruktorów sportu i trenerów PZJ. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek kandydata na sędziego, komisja danej dyscypliny może wystąpić do KS PZJ o uchylenie powyższego wymogu;
 • posiadająca zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji sędziego jeździeckiego, wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej;
 • która zda egzamin kończący podstawowy kurs sędziowski w jednej z dyscyplin jeździeckich i złoży ślubowanie
  Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie licencji osób oficjalnych
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków sędziego
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  program kursu:
  Piątek - 25 stycznia 2013
  16.00 - 17.30 - Akty prawne i Przepisy Ogólne (PO)
  17.30 - 19.00 - Przepisy Ogólne (c.d.) i Przepisy o sędziach
  19.30 - 20.30 - Przepisy o sędziach (c.d.)
  Sobota - 26 stycznia 2013
  09.30 - 11.00 - Przepisy rajdowe (F)
  11.00 - 12.30 - Przepisy rajdowe (c.d.) i Przepisy Weterynaryjne (P.Wet.)
  12.30 - 14.00 - Regulamin sportowych rajdów konnych (F)
  15.00 - 16.30 - Regulamin F (c.d.)
  16.30 - 18.00 - Przepisy o komisarzach
  18.30 - 19.30 - Egzamin
  Koszt kursów:
 • Kurs sędziowski podstawowy - 150zł
 • Opłata licencyjna dla PZJ – płatna w 2013 roku na konto PZJ według cennika PZJ
 • Noclegi - 25zł
 • Wyżywienie - śniadanie 15zł, obiad 25zł, kolacja 15zł
  Zgłoszenia pisemne na drukach organizatora:KARTA ZGŁOSZENIA, proszę wysyłać do dnia 21.01.2013 na adres:lewada@kjlewada.pl
  Kursy odbędie się jeśli zgłosi się co najmniej dziesięć osób.
  Więcej informacji na stronie http://www.kjlewada.pl/index.php?artykul=sedziarajdy.html