Opolski Związek Jeździecki

45-231 Opole

ul. Oleska 117

 

Czynne pon. i czw.

godz. 10-13
(po wcześniejszym umówieniu)

 

kom. 502 774 952

biuro@ozj.opole.pl


Konto: BS GŁOGÓWEK

10 8904 0001 0000 0018 1350 0001

NIP: 754 29 52 002

REGON: 160067371

 

 


    

Chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w OZJ? Dopisz się do naszego newslettera

Nowe pozycje w CENNIKU OZJ 2018

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Jeździeckiego, Opolski Związek Jeździecki wprowadza do swojego CENNIKA nowe pozycje:

 

1. Licencja jednorazowa regionalna zawodnika -  upoważniająca do udziału w jednych zawodach regionalnych, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego Głównego, po okazaniu kompletu dokumentów, zgodnych z wymogami wydawania licencji WZJ. Licencja ta jest wydawana ze stopniem uprawnień "w", chyba, że zawodnik jest w stanie udokumentować posiadane uprawnienia, bądź Sędzia Główny/Delegat Sędziowski WZJ poświadczy posiadane przez zawodnika uprawnienia.

 

2. Licencja gościnna jednorazowa regionalna zawodnika -  upoważniająca zawodnika zagranicznego do udziału w jednych zawodach regionalnych, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego Głównego, po okazaniu przez zawodnika zgody rodzimej Narodowej Federacji na starty za granicą wraz ze stopniem uprawnień zawodnika

 

3. Licencja jednorazowa regionalna konia -  upoważniająca do udziału w jednych zawodach regionalnych, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego Głównego

 

4. Licencja gościnna jednorazowa regionalna konia -  upoważniająca do udziału w jednych zawodach regionalnych konia, z paszportem zagranicznym, którego właściciel nie posiada obywatelstwa polskiego, sprzedawana przez Organizatora Zawodów, za zgodą Sędziego Głównego

 

Organizator jest zobowiązany do rozliczenia z OZJ licencji jednorazowych.

Delegat Sędziowski WZJ jest odpowiedzialny za przesłanie Sprawozdania Delegata Sędziowskiego (aktualny druk) na adres kolegium@ozj.opole.pl w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zawodów.

 

W sprawozdaniu muszą być zawarte informacje o:

 

- ogólnej liczbie koni startujących w zawodach (ilość koni w poszczególnych dniach zawodów),

- liczbie zawodników startujących w zawodach na podstawie licencji jednorazowej, wykupionej u organizatora zawodów,

- liczbie zawodników zagranicznych startujących w zawodach na podstawie licencji gościnnej jednorazowej wykupionej u organizatora zawodów,

- liczbie koni startujących na podstawie licencji jednorazowej wykupionej u organizatora zawodów,

- liczbie koni startujących na podstawie licencji gościnnej jednorazowej wykupionej u organizatora zawodów.

 

Zobacz CENNIK

Załączniki