Opolski Związek Jeździecki

45-064 Opole

ul. Damrota 6

Biuro OZJ

45-231 Opole

ul. Oleska 117

 

Czynne pon. i czw.

godz. 10-13

 

kom. 502 774 952

biuro@ozj.opole.pl


Konto: BS GŁOGÓWEK

10 8904 0001 0000 0018 1350 0001

NIP: 754 29 52 002

REGON: 160067371

 

 


    

Chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w OZJ? Dopisz się do naszego newslettera

Aktualności

Kolegium Sędziów OZJ informuje, iż od dnia 25 maja 2019 roku obowiązują następujące druki:

 

1. Wniosek o regionalną jednorazową licencję zawodnika

2. Wniosek o regionalną jednorazową licencję konia

3. Zestawienie regionalnych jednorazowych licencji gościnnych zawodników

4. Zestawienie regionalnych jednorazowych licencji gościnnych koni


Osoby ubiegające się o licencje jednorazowe zobowiązane są do wypełnienia stosownego wniosku.
Zawodnicy zagraniczni zobowiązani są do potwierdzenia, poprzez złożenie podpisu, danych zawartych w odpowiednim zestawieniu licencji gościnnych.

Sędzia pełniący funkcję delegata WZJ zobowiązany jest do przesłania wniosków oraz zestawień w formie elektronicznej lub złożenia ich w oryginale w biurze OZJ, wraz ze sprawozdaniem Delegata WZJ w ciągu 7 dni od daty zakończenia zawodów.

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem Rankingu OZJ w ujeżdżeniu oraz z Regulaminem Rankingu obowiązującym w roku 2019.
 

W dniu 16 kwietnia 2019 w Sali Orła Białego Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Opolskiego Związku Jeździeckiego.

W Zjeździe wzięło udział 40 Delegatów z klubów jeździeckich zrzeszonych w OZJ.
 
Wybrany został nowy Zarząd w składzie:
 
Sebastian Gruszka - Prezes Zarządu
Daniel Palimąka - Z-ca Prezesa Zarządu
Daniel Karpiński 
Łukasz Małek
Maciej Wojciechowski
 
Delegaci wybrali także nową Komisję Rewizyjną w składzie: 
 
Krzysztof Pieroń - Przewodniczący
Grzegorz Gawlik
Dariusz Szupieńko
 
Ustępujący Prezes i wieloletni Członek Zarządu Dariusz Świderski otrzymał tytuł Honorowego Członka OZJ.
 
Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej pracy!
Fot.: K. Klimmer

Zachęcamy do zapoznania się z Rankingiem w ujeżdżeniu za okres styczeń-marzec 2019.

 

Zobacz RANKING

 W miniony weekend w hali zakrzowskiego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich już po raz dziesiąty odbywały się Międzynarodowe Zawody w Ujeżdżeniu. Podczas tegorocznej edycji CDI*** Zakrzów sześćdziesiąt cztery pary z trzynastu krajów, które rywalizowały w kategoriach dzieci, juniorów, młodych jeźdźców i oczywiście seniorów. Nasz kraj reprezentowali zawodnicy najlepsi w swoich kategoriach, oprócz nich na zakrzowskiej arenie można było zobaczyć Czechów, Duńczyków, Estończyków, Litwinów, Niemców, Norwegów, Portugalczyków, Rosjan, Słowaków, Szwedów, a nawet zawodników z tak odległych krajów jak Malezja, czy RPA.

 
W najbardziej prestiżowym konkursie Grand Prix rozgrywanym pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego bardzo dobrze wypadła reprezentantka gospodarzy Żaneta Skowrońska-Kozubik na wałachu Romantic P. Był to dopiero drugi start tego wierzchowca w zawodach tak wysokich rangą. Zakrzowianka była najlepsza z całej polskiej ekipy, pokonując między innymi aktualnych medalistów Mistrzostw Polski (Katarzynę Milczarek i Mateusza Cichonia) i plasując się ostatecznie na drugim miejscu, tuż za rewelacyjnym Portugalczykiem Boaventura Freire na Sai Baba Plus. W finałowym konkursie dużej rundy – Grand Prix Freestyle – Żaneta Skowrońska-Kozubik ponownie zajęła wysoką drugą lokatę ustępując jedynie Portugalczykowi, co jest świetną prognozą przed tegorocznymi Mistrzostwami Polski.
Już w najbliższy weekend zapraszamy do Zakrzowa na finał Halowego Pucharu Opolszczyzny w skokach przez przeszkody.
 
 
 Daniel Karpiński
LKJ Lewada
 
fot. Łukasz Kowalski

Biuro OZJ przypomina zawodnikom ubiegającym się o licencję WZJ, iż czas jej wydania to 14 dni.

 

Biuro OZJ czynne jest w każdy poniedziałek i czwartek, w godzinach 10-13 (więcej informacji tutaj) i wtedy to wprowadzane są licencje, o które wnioskują zawodnicy.

 

Licencje wydawane są wyłącznie w przypadku złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych dokumentów:

 

1. Wniosek o wydanie licencji zawodnika, opieczętowany przez Klub (wniosek należy składać za każdym razem, ubiegając się o licencję)

2. Aktualne orzeczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi wymogami (zobacz informacje na stronie PZJ - link 1, link 2)

3. Polisa NNW (ważna od momentu ubiegania się o licencję do dnia 31.12 b.r.)

4. W przypadku zmiany barw klubowych - podpisany przez dotychczasowy Klub Wniosek o zmianę barw klubowych

5. Potwierdzenie dokonania opłaty zgodnej z Cennikiem OZJ
6. Zgoda rodziców -  w przypadku zawodników niepełnoletnich

 

W celu wydania licencji regionalnej konia, należy złożyć następujące dokumenty:

 

1. Zgłoszenie konia do rejestracji - w przypadku ubiegania się o licencję konia po raz pierwszy (składany jednorazowo)
2. Skan pierwszych stron paszportu, zawierających nr paszportu, nazwę konia, rodowód, dane właściciela

3. Potwierdzenie dokonania opłaty zgodnej z Cennikiem OZJ

 

 

W sytuacji, gdy zawodnik planuje udział w zawodach, zobowiązany jest brać pod uwagę powyższe informacje.

W innym przypadku istnieje możliwość wykupienia licencji jednorazowej zawodnika WZJ (wyłącznie licencji wstępnej, pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych dokumentów) podczas zawodów, w których zawodnik planuje brać udział, lub licencji ekspres i superekspres (licencja ogólnopolska PZJ), zgodnie z Cennikiem PZJ, pozwalającej na nadanie posiadanych, dotychczas przez zawodnika, uprawnień sportowych.
Na zawodach regionalnych istnieje możliwość wykupienia licencji jednorazowej WZJ dla konia. Osoba wykupująca licencję jednorazową dla konia zobowiązana jest do posiadania paszportu urzędowego konia wraz z ważnymi szczepieniami, a także w momencie wykupu licencji jednorazowej, automatycznie oświadcza, iż jest właścicielem konia lub osobą upoważnioną do jego użytkowania oraz wszelkich czynności związanych z uczestnictwem konia w zawodach.

 

Opolski Związek Jeździecki wydaje licencje w ciągu 14 dni od momentu otrzymania kompletu, prawidłowo wypełnionych, dokumentów.

W celu otrzymania faktury, należy przesłać (w mailu z dokumentami rejestracyjnymi) prośbę o jej wystawienia wraz z danymi odbiorcy.

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Klub Jeździecki Lewada Zakrzów został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w Rankingu Klubowym Ujeżdżenia Polskiego Związku Jeździeckiego za rok 2018!
 
"Lewada" od samego początku istnienia rankingu plasuje się w jego ścisłej czołówce, a trzeci raz z rzędu zajął pierwsze miejsce. Na sukces Lewady w roku 2018 złożyły się wyniki: Natalii Badury, Mirosława Betki, Jagody Dąbrowskiej, Natali Garbowskiej, Magdaleny Jury, Dagmary Kopeć, Kai Koszowskiej, Mai Kucharskiej, Katarzyny Popiołek, Julii Rogowskiej i Żanety Skowrońskiej-Kozubik.
 
W sezonie 2019 mamy już na koncie pierwszy sukces, w miniony weekend podczas odbywającego się Michałowicach Halowego Pucharu Polski w Ujeżdzeniu, Julia Rogowska na Da Capo 163 po świetnym przejeździe w konkursie freestyle zdobyła brązowy medal w kategorii juniorów.
Zawodników Lewady już niebawem będzie można zobaczyć podczas CDI Zakrzów. W dniach 5-7 kwietnia ekipy z trzynastu krajów rywalizowały będą w Zakrzowie w Międzynarodowych Zawodów w Ujeżdżeniu.

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi przepisów w dyscyplinie skoki przez przeszkody, przekazuję Państwu kilka informacji uzyskanych od Kolegium Sędziów PZJ:

 

1. Przepisy w skokach obowiązują od 1.03. 2019 roku

(W Przepisach i w Regulaminie jest  zapis m.in. o kamizelkach ochronnych, także są one obecnie wymagane)
2. Zgodnie z Art. 4 pkt. 2 Przepisów Ogólnych: wiek zawodnika okresla się zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia.
3. Kamizelkę należy używać na zawodach ZAWSZE podczas dosiadania konia, a więc nie tylko podczas startów.
(Dotyczy zawodników do lat 15 włącznie, tj. urodzonych od 2004 roku włącznie!!!)

 

Ponadto, w związku z faktem, iż do tej pory nie odbyło się coroczne zebranie Przewodniczących Kolegiów Sędziów WZJ z Kolegium Sędziów PZJ, termin zebrania sędziów Opolskiego Związku Jeździeckiego uzależniony jest od terminu wyżej wspomnianego zebrania.
O dalszych szczegółach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej OZJ.

 

Przewodnicząca KS OZJ,

Natalia Gruszka 

  

Zarząd Opolskiego Związku Jeździeckiego z dniem 25 lutego 2019 roku przyjął rezygnację z członkostwa w Zarządzie, złożoną przez Pana Rudalfa Mrugałę dnia 18 lutego 2019 roku.

Tym samym Zarząd OZJ rozpoczął procedurę organizacji Nadzwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, wyznaczając dzień 8 marca na termin określenia liczby delegatów, przypadających na poszczególne Kluby.

Wszelkie informacje dotyczące Zjazdu zostaną przekazane do wiadomości Klubów listownie, po dniu 8 marca 2019 roku.
 

Zarząd OZJ

Opole 27.02.2019r.

Rada Szkolenia Jeździeckiego zaprasza członków Wojewódzkich Komisji Egzaminacyjnych do udziału w szkoleniach unifikacyjnych dla egzaminatorów.

W związku z wprowadzanymi zmianami w Systemie Odznak Polskiego Związku Jeździeckiego udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla wszystkich egzaminatorów, chcących pozostać na liście WKE.
 

Zgodnie z KOMUNIKATEM, który widnieje na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego, zawodnicy do 15 roku życia włącznie, na terenie zawodów dosiadają konia obowiązkowo w kamizelkach ochronnych - za kamizelkę ochronną uważany jest także tzw. "żółwik".

Przepis ten obowiązuje na Zawodach Dzieci i Młodzieży i jest w trakcie zatwierdzania w  Regulaminie Rozgrywania Zawodów Krajowych w Skokach Przez Przeszkody - czyli obowiązywać będzie na wszystkich krajowych zawodach skokowych.
Do czasu zatwierdzenia Regulaminu, które ma nastąpić w ciągu najbliższych dni, zaleca się stosowanie w/w zapisu.

Zarząd Opolskiego Związku Jeździeckiego informuje, że Cennik OZJ na 2019 rok pozostaje taki sam jak w roku ubiegłym.

 

 

 

Zobacz CENNIK OZJ 2019 

 Zachęcamy do zapoznania się z Rankingiem OZJ w ujeżdżeniu za rok 2018 oraz z zasadami jego obliczania.

Wszelkie uwagi, brakujące zawody, w których braliście udział należy zgłaszać do dnia 17 stycznia 2019 roku na adres mailowy ranking@ozj.opole.pl

Zachęcamy do zapoznania się z końcowym Rankinkiem w skokach przez przeszkody za rok 2018.
W zestawieniu znajduje się Ranking ogólny, Ranking z podziałem na kategorie wiekowe oraz Ranking Klubowy.

RANKING 2018

ZESTAWIENIE ZAWODÓW zaliczonych do Rankingu 2018