Obsady Sędziowskie na zawodach w regionie w 2012 r.- Skoki - poprawione