Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Opolskiego Związku Jeździeckiego – 4 listopada 2008