Regulamin powoływania do Kadry Wojewódzkiej OZJ 2020