Kurs doskonaląco-licencyjny dyscypliny skoków OZJ 2006